Kỹ thuật bón phân cho cây mít

Hỏi mít thái 3 năm tuổi, đang ra quả non thì cần bón những loại phân gì?

TS Đinh Văn Thành đã tư vấn kỹ thuật bón phân cho cây mít như sau:

– Năm thứ 3 mỗi cây nên bón 1,5kg VÔI bột + 10kg PHÂN HỮU CƠ + 0,6kg URE+ 0,9kg DAP + 0,9kg KALI. Nếu lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và bón phân qua đường ống thì từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 lượng phân hóa học chia làm 10 lần bón/năm.

– Từ năm thứ 4 trở đi cây bắt đầu cho trái nhiều, sau khi thu hoạch bón mỗi gốc 20 – 30kg PHÂN CHUỒNG ủ hoai, 1kg vôi bột.

Còn phân hóa học sau khi thu hoạch chia làm 3 lần để bón, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Số lượng phân bón cho mỗi gốc khoảng 0,3kg URE + 0,2kg DAP + 0,15kg KALI/lần. Đến thời điểm cây ra hoa bón 3 lần phân hóa học, mỗi lần cách nhau 10 ngày số lượng 0,15kg DAP + 0,1kg KALI/lần. Lúc cây đậu trái và nuôi trái bón 0,8kg URE + 0,35kg KALI/cây.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Cây chanh dây bị rụng lá, rụng quả do thiếu lân và kali

Bài viết liên quan

Thêm bình luận