Cây ngô bị vàng lá thì nên khắc phục thế nào?

4 sào ngô, gần 2 tháng tuổi, 1 tuần nay, cây có biểu hiện vàng lá ở chân gốc, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo những triệu chứng mô tả, TS Nguyễn Thị Nhung chẩn đoán: Cây bị vàng lá gốc có thể do thiếu phân bón hoặc nấm gây hại. Cách khắc phục như sau:

–    Bổ sung phân cân đối và đủ theo quy trình kỹ thuật của giống.

–   Theo dõi thêm, nếu thấy lây lan thì mới phải dùng thuốc trừ nấm chứa hoạt chất: ZINEB hoặc  PROPICONAZOLE hoặc  DIFENOCONAZOLE hoặc  HEXACONAZOLE hoặc  FOSETYL ALUMINIUM hoặc  MANCOZEB hoặc    xxxLAXYL hoặc  PHOSPHOROUS ACID hoặc  các thuốc GỐC ĐỒNG. Chú ý, sử dụng liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Kỹ thuật giâm ghép cây rau ngót rừng

Bài viết liên quan

Thêm bình luận