Khắc phục cây quýt bị bệnh vàng quả do nấm gây hại

Cây quýt đường có biểu hiện vàng từ đáy quả lên, khi vàng hết quả thì rụng. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?

Tôi trồng 1000 cây quýt đường. Khoảng 40% vườn quýt bị tình trạng khi ra quả to bằng quả chanh thì bị vàng từ đáy quả lên, khi vàng hết quả thì rụng. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục? 

Theo mô tả về bệnh trên cây quýt, TS Đinh Văn Thành cho rằng cây bị bệnh vàng quả do nấm gây hại.

Biện pháp khắc phục như sau:  

+ Bón thêm phân LÂN, KALI làm tăng khả năng đề kháng của rễ cây đối với bệnh và kích thích cây ra thêm rễ mới, cây phục hồi nhanh hơn,

+ Cây mới chớm bệnh tưới THIRAM hoặc BENOMYL hoặc MANCOZEB + ME-TALAXYL.

+ Nếu vùng đất có tuyến trùng nên kết hợp rải ETHOPROPHOS hoặc CYPERMETHRIN  + MANCOZEB + ME- TALAXYL có hiệu qủa rất cao (có thể thay thế MANCOZEB + ME –TALAXYL bằng nhóm CARBENDAZIM hay TRIAZOLE hiệu quả cũng rất cao).

+ Bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC + chế phẩm TRICHODERMA để hạn chế bệnh này.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Những lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây dâu tằm

Bài viết liên quan

Thêm bình luận