Chăm sóc để cây trám ra quả đều

Cây trám trồng được 20 năm ra quả không đều

TS Đinh Văn Thành cho biết, trám ra hoa và đậu quả nhiều là do 2 yếu tố:

+ Chế độ phân bón hợp lý

+ Kích thích phân hóa hoa

Do đó, để năm sau trám ra hoa và đậu quả nhiều, có thể tham khảo cách làm như sau:

+ Vào trước mùa ra hoa khoảng 1-1,5 tháng, tiến hành khoanh vỏ thân hoặc các cành cấp 1

+ Tạo khô hạn cho cây và vặt bớt lá trên cây

+ Khi cây nhú hoa sẽ bón phân trở lại và tưới nước.

+ Nếu cây đã tốt rồi thì không cần bón phân nữa

+ Hoặc có thể phun một số loại thuốc kích thích phân hóa mầm hoa như kích phát tố hoa trái thiên nông hoặc FLOWER 94.

+ Cần bón thêm phân có nhiều Bo, K, Mg.

+ Khi cây ra hoa được 50% thì phun FLOWER 95 tăng đậu quả, 1 tuần phun 1 lần đến khi  hết hoa

+ Sau đó phun TOBA FRUIT hoặc SIÊU BO hoặc CANXI XQ… chống rụng trái non.

+ Bón cho cây cây kinh doanh làm 3 đợt trong năm

+ Bón phục hồi sau khi thu quả, kết hợp với tỉa cành lá, cành vóng, cành tược, cành sâu bệnh, phân chuồng 30- 50kg

+ Bón ĐẠM, LÂN, KALI theo tỷ lệ 2 ĐẠM: 1 KALI: 4 LÂN.

+ Bón đón hoa vào tháng 1 tỷ lệ 1 ĐẠM: 1 KALI.

+ Bón thúc quả vào tháng 4 tỷ lệ 1 ĐẠM: 2 KALI, bón dưới tán cây.

+ Phun chế phẩm A-H 502 + Chất bám dính cho trám 2-3 lần, bón 1- 2 lần khi có nụ đến trước nở hoa rộ, 1 lần khi đậu quả non đường kính quả bằng đầu đũa để tăng đậu quả, chống rụng quả sinh lý, tăng 15-20% năng suất quả.

Nên xem:   Khắc phục cây bưởi bị héo lá, héo quả, rụng lá

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post

Bài viết liên quan

Thêm bình luận