Khắc phục hiện tượng không ra trái ở cây mận

mận

Cây mận (roi) trồng được 4 năm, hai năm đầu ra trái nhưng năm sau không ra trái nữa. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

mận chín

Thưa anh Năm, đối với cây mận khi cây đang ra hoa không nên bón phân mà chỉ nên bón phân sau khi cây đã hình thành quả non. Đối với cây mận phân bón tốt nhất cho cây là phân chuồng hoặc hữu cơ hoai mục, còn các phân vô cơ cây cần nhất là phân đạm và kali, sau đó mới đến phân lân.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục để mít ra hoa đậu quả

Bài viết liên quan

Thêm bình luận