Diệt trừ bọ nẹt trên cây chuối: Nỗi ‘sợ hãi’ của bao người!

Trồng trọt | 100 cây chuối, xuất hiện nhiều bọ nẹt trên cây. Xin hỏi cách Diệt trừ bọ nẹt trên cây chuối như thế nào?

sâu

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

– Dùng biện pháp thủ công: Dùng que bắt nếu sâu ít.

– Dùng thuốc phun trừ sâu ăn lá: ABAMECTIN hoặc DIAFENTHIURON hoặc EMAMECTIN BENZOATE hoặc ROTENONE phun vào giai đoạn sâu còn nhỏ sẽ đạt hiệu quả cao.

5/5 - (1 bình chọn)
Nên xem:   Khắc phục cây sầu riêng bị bệnh thối rễ, tuyến trùng và nấm

Bài viết liên quan

Thêm bình luận