Can thiệp khi cây súp lơ bị sâu tơ, vàng lá

3 ha cây súp lơ, 1 tháng nay cây bị sâu tơ, thối giữa cây, vàng lá rồi chết, dùng thuốc sinh học nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

TS Nguyễn Thị Nhung đã trả lời như sau:

+ Thuốc phòng trị sâu tơ như: BT hoặc ABAMECTIN hoặc EMAMECTIN BENZOATE hoặc DIAFENTHIURON,.. Sử dụng theo hướng dẫn của từng thuốc.

+ Còn thối thân: Cây súp lơ rất hay bị bệnh này, do vi khuẩn gây hại, rất khó phòng trị, súp lơ trắng bị nặng hơn súp lơ xanh. Chỉ có phòng là chính:

– Những cây chết cần đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy, rắc VÔI khử trùng đất.

– Để hạn chế sự lây lan của bệnh, bón tăng KALI, LÂN, dừng bón ĐẠM khi có bệnh

– Có thể dùng một trong các loại thuốc: FTHALIDE + KASUGAMYCIN

hoặc  KASUGAMYCIN

hoặc  COPPER OXYCHLORIDE+STREPTOMYCIN

hoặc  BACILLUS SUBTILIS

hoặc PSEUDOMONAS FLUORESCENS   để ngừa bệnh, …

Sử dụng theo hướng dẫn của từng thuốc trên bao bì.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Cách trồng CỦ CẢI ĐỎ cho củ to tròn siêu đẹp

Bài viết liên quan

Thêm bình luận