360° NÔNG THÔN MỚI

LTS: Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm chung sức cùng các địa phương và ban ngành triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2010 – 2020 và kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay XDNTM” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đồng thời cũng là thực hiện kế hoạch đổi mới để Báo gần cuộc sống hơn, thiết thực hơn, hữu ích hơn, từ số báo này, Kinh tế nông thôn mở trang “360 NÔNG THÔN MỚI” thay cho trang “Tin tức” trước đây.

Đây sẽ là nơi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các địa phương; giải đáp thắc mắc xung quanh việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời, thông qua các chuyên mục Góc ảnh, Tin vắn, Sổ tay phóng viên…, độc giả sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về mục tiêu cũng như quá trình thực hiện chương trình mang tính chiến lược này.

Cũng dịp này, Báo Kinh tế nông thôn sẽ thay đổi một số chuyên mục.

Ban biên tập mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc, bạn viết để Kinh tế nông thôn ngày một hoàn thiện hơn.

BAN BIÊN TẬP KINH TẾ NÔNG THÔN

Bài viết liên quan

Thêm bình luận