Vĩnh Kiên phấn đấu cán đích NTM vào năm 2015

Là một trong 2 xã điểm XDNTM của huyện Yên Bình (Yên Bái), Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Kiên đã xác định rõ thế mạnh cũng như khó khăn, từ đó xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể, để đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thế mạnh của Vĩnh Kiên trong XDNTM là địa hình đặc trưng vùng trung du, đồi núi thấp, có sông Chảy đi qua, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp; người dân tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật; hệ thống tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh. Tuy nhiên, xã lại xa  trung tâm, không thuận lợi cho phát triển công nghiệp nên việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại – dịch vụ gặp nhiều khó khăn; mật độ dân số thưa nên việc huy động nhân dân đóng góp vào việc làm đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng khác rất hạn chế”.

Trên cơ sở xác định được những khó khăn, thuận lợi đó, Vĩnh Kiên đã tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đó giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo ông Hiền, mấy năm gần đây, công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn luôn được xã đặt lên hàng đầu, cụ thể là chỉ đạo nhân dân giữ vững truyền thống thâm canh lúa, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn; đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ kết hợp với đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên đất lúa; tăng cường áp dụng cơ giới hóa; thực hiện tốt công tác quy hoạch nông nghiệp (quy hoạch vùng sản xuất lúa, vùng chăn nuôi, vùng rau màu và các loại cây hàng hóa…) gắn với quy hoạch NTM; khuyến khích và triển khai có hiệu quả việc dồn điền đổi thửa, tiến tới tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Vĩnh Kiên cũng làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn hóa mới tại các khu dân cư thông qua việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân rộng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa… Nhờ thực hiện tốt các phong trào này mà chất lượng cuộc sống của người dân Vĩnh Kiên ngày càng được nâng cao, bà con láng giềng sinh sống hòa thuận, đoàn kết, luôn tích cực giúp đỡ nhau.

“Đến nay, xã đã đạt 7/19 tiêu chí NTM, gồm: quy hoạch và phát triển theo quy hoạch, số hộ sử dụng điện, bưu điện văn hóa, phổ cập giáo dục, y tế, hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh, an ninh trật tự. Đã mở rộng được trên 14,7km đường liên thôn và 22,6km đường nội thôn, bê-tông hóa 3km đường liên thôn, trong đó người dân hiến 30.000m2 đất, trị giá đóng góp trên 1,5 tỷ đồng”, ông Hiền nói.

Vĩnh Kiên hiện có 23 mô hình chăn nuôi trang trại, 28 cơ sở chế biến lâm sản, góp phần tạo việc làm ổn định cho 300 lao động.

Có thể nói, sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình XDNTM, bước đầu Vĩnh Kiên đã tạo được một diện mạo mới, không chỉ khang trang hơn về cơ sở hạ tầng mà đời sống của nhân dân cũng được cải thiện, trở thành một trong những xã phát triển mạnh và bền vững của huyện Yên Bình.

Hùng Hiếu

Bài viết liên quan

Thêm bình luận