Thực hiện tốt quy chế dân chủ: Hưng Nguyên tiến dần tới đích

KTNT – Mặc dù chưa tạo thành phong trào rầm rộ như ở một số địa phương khác song việc triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Hưng Nguyên (Nghệ An) bước đầu gặt hái được nhiều kết quả khả quan nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ với khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ xã điểm Hưng Thắng

Về thăm Hưng Thắng, một trong những xã điểm XDNTM của huyện Hưng Nguyên, chúng tôi được ông Phan Hữu Thao, Phó bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng khối Dân vận xã cho biết: “Hưng Thắng vẫn là xã nghèo nhưng đứng trước yêu cầu mới, nhất là khi có chủ trương XDNTM, chúng tôi không thể nói do điều kiện kinh tế khó khăn mà không thể triển khai tốt. Mặt khác, Hưng Thắng là một trong những xã điểm XDNTM của huyện, do đó, chúng tôi tập trung cao độ để thực hiện. Và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã, xóm vận dụng một cách khéo léo”.

Cụ thể là, Hưng Thắng đã chú trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương XDNTM của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; thường xuyên tổ chức họp dân để bà con tự thảo luận, bàn bạc, đưa ra ý kiến về cách thức triển khai cũng như hình thức đóng góp, mức đóng góp XDNTM. Theo đó, xã đề ra những nội dung chính cần làm trước trong năm 2012 là vận động nhân dân đóng góp nguồn lực để xây dựng trường học, làm đường giao thông và vệ sinh môi trường. Thời gian huy động trong 2 năm với mức đóng bình quân 30.000 đồng/người/năm cho xây dựng 2 trường tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia; 25.000 đồng/người/năm cho làm đường nông thôn và giao thông nội đồng (phấn đấu mỗi xóm làm được 1-1,5km đường giao thông nội đồng và 2,5-3km đường nông thôn); 12.000 đồng/người/năm cho công tác vệ sinh và xử lý rác thải…

Có một thuận lợi là hệ thống đường giao thông nông thôn ở Hưng Thắng đã cơ bản đủ chiều rộng theo tiêu chuẩn NTM, xã chỉ cần tập trung nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước 2 bên đường; chỗ nào cần thì nắn thẳng con đường.

Điều đáng nói là, ngoài các tiêu chí mà xã lựa chọn để tập trung thực hiện thì người dân ở các xóm cũng bàn bạc, thống nhất đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí XDNTM. Đơn cử như hai xóm 16 và 17, nhân dân đã đăng ký thực hiện cứng hóa đường giao thông nội đồng. Theo đó, các hộ tự bàn bạc và đưa ra mức đóng 300.000 đồng/hộ để mua đá, sỏi. Hay như người dân xóm 19, bà con tự đăng ký đảm bảo đường và ngõ đạt tiêu chí NTM; rồi ở xóm 18, xóm Ao và xóm Đồng, bà con tổ chức thực hiện tốt mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và xây dựng cánh đồng mẫu lớn, góp phần nâng cao thu nhập…

Đến nay, Hưng Thắng đã đạt 8/19 tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2015 đạt 19/19 tiêu chí.

6/22 xã đạt NTM vào năm 2015

Theo chân đoàn kiểm tra về công tác dân vận trong XDNTM của Huyện ủy Hưng Nguyên, chúng tôi thấy mỗi địa phương trên địa bàn đều có những cách làm sáng tạo nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ từ phía người dân. Ông Hoàng Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên khẳng định: Khi triển khai thực hiện chương trình XDNTM, huyện luôn xác định, ngoài sự đầu tư của Nhà nước thì việc huy động sức dân là yếu tố hết sức quan trọng. Và muốn huy động sức dân thì phải làm tốt công tác dân vận. Dân vận trước hết phải dân chủ, “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.

Tại Hưng Nguyên, việc quy hoạch XDNTM ở các địa phương đều được tiến hành công khai để nhân dân đóng góp xây dựng và thống nhất. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các địa phương xác định lộ trình thực hiện các tiêu chí cho từng năm và khi có yêu cầu đầu tư xây dựng công trình nào đó thì nhân dân bàn bạc, lựa chọn làm công trình nào trước, công trình nào sau; nhân dân cũng chính là người tổ chức giám sát các công trình thông qua Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở.

Thông qua việc bàn bạc dân chủ, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên mặc dù chưa có nguồn kinh phí XDNTM nhưng các địa phương ở Hưng Nguyên đã huy động nhân dân đóng góp để triển khai nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh như trường học đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương; củng cố hệ thống điện; xây dựng trụ sở làm việc cấp xã…, điển hình như các xã Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Tiến, Hưng Thắng, Hưng Đạo, Hưng Mỹ, Hưng Phúc…

Bên cạnh đó, các địa phương cũng thực hiện tốt nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong XDNTM, trong đó phải kể đến mô hình vận động nhân dân chuyển đổi trồng lúa hàng hóa chất lượng cao; thực hiện mô hình cánh đồng mẫu; nhân rộng diện tích cam xã Đoài…, hay các mô hình vận động nhân dân giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch – đẹp; đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả là đến nay, toàn huyện có 47,4% số xã đạt 9 tiêu chí; 26,3% đạt 5 tiêu chí; số còn lại đạt dưới 5 tiêu chí.

Từ những kết quả trên, Hưng Nguyên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tranh thủ các nguồn lực để đến năm 2015, huyện có 6/22 xã đạt NTM.

Văn Thành – Đỗ Huy

Bài viết liên quan

Thêm bình luận