Tấp nập mua bán ốc bươu vàng

Hiền Dung/Báo Phụ Nữ TP

Trẻ con cũng có thể “làm…

Thay vì dùng thuốc trừ sâu để diệt hoặc làm thức ăn cho vịt thì ốc bươu vàng hiện đang được người dân đồng bằng sông Cửu Long mua bán thông qua nhiều đường dây, khiến nhiều vùng quê sôi động hẳn lên.

Thêm bình luận