Những cánh đồng “vàng” ở Hậu Lộc

Hậu Lộc là một trong những huyện trọng điểm lúa của Thanh Hóa với tổng diện tích đất trồng lúa 11.056ha. Nhờ chú trọng việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là chủ động xây dựng những vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng cao, bà con Hậu Lộc đã có những “mùa vàng”.

Năm 2009, huyện Hậu Lộc triển khai đề án “Xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng, hiệu quả cao giai đoạn 2009 – 2015” theo chủ trương của UBND tỉnh. Theo đó, các xã, thị trấn đã nhanh chóng triển khai quy hoạch vùng lúa thâm canh; cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương. Huyện cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Đối với vùng thâm canh, huyện đầu tư kiên cố hóa 100% số kênh mương còn lại với mức hỗ trợ 170 triệu đồng/km, tổng kinh phí hỗ trợ là 13.430 triệu đồng; triển khai kiên cố hóa hơn 50% đường trục giao thông nội đồng cho 5.500ha trong vùng thâm canh theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương đường liên thôn; đẩy mạnh đầu tư phương tiện cơ giới vào sản xuất; từng bước xây dựng thương hiệu Lúa thơm Hậu Lộc. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ bà con mua máy thu hoạch lúa để phấn đấu đến năm 2015, cơ giới hóa 100% khâu làm đất và 50% khâu thu hoạch. Tổng mức hỗ trợ mua máy lên tới 2.160 triệu đồng.

Sau 1 vụ xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, nông dân Hậu Lộc thu được kết qua rất khả quan: năng suất lúa bình quân 60 tạ/ha. Giống được sử dụng là các giống có năng suất, chất lượng cao như BC15, Bắc thơm, Nhị ưu 69… Mỗi vùng chỉ đưa vào sản xuất 1 – 2 loại giống, mỗi xã không quá 4 loại giống. Cá biệt, xã Thịnh Lộc có tới 81% diện tích trồng lúa cao sản.

Hiện, tổng diện tích lúa thuộc dự án của huyện Hậu Lộc là 3.500ha, nằm trên địa bàn 22 xã, thị trấn. Huyện đã lựa chọn các xã Thành Lộc, Xuân Lộc, Thịnh Lộc, Văn Lộc và thị trấn Hậu Lộc làm mô hình điểm với tổng diện tích 800ha. Theo đó, các địa phương này được ưu tiên hỗ trợ về cơ chế chính sách. Hai xã Thịnh Lộc và Văn Lộc đã tập trung sản xuất 4 loại giống chất lượng cao là LT2, Bắc thơm số 7, BC 15, Nhị ưu 96, năng suất bình quân 60tạ/ha.

Việc xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao ở Hậu Lộc đang từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, từ việc sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, bà con đã đi vào sản xuất thâm canh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng…

Ông Nguyễn Văn Hoằng, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 và những năm tiếp theo, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa, đến nay chúng tôi đã có 13 xã triển khai. Sau khi dồn điền đổi thửa, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1 – 2 thửa, góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện cho nông dân tập trung thâm canh sản xuất”.

Mặc dù gặt hái được nhiều thành công nhưng việc nhân rộng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao ở Hậu Lộc cũng gặp một số khó khăn về kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu, giao thông nội đồng. Để hoá giải những khó khăn cũng như phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao lên 3.500ha, huyện đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, gắn với việc hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nhanh chóng giúp bà con làm giàu từ cây lúa…

Nguyễn Dũng – Hải Ngọc

Bài viết liên quan

Thêm bình luận