Nam Đàn, xây dựng hạ tầng cho nông thôn mới

KTNT – Để tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phấn đấu đến năm 2020 tất cả các địa phương trên địa bàn đạt 19 tiêu chí NTM.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn khoá XXV chỉ rõ: giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, gồm: điện, đường, trường, trạm và hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện dân sinh. Phấn đấu 100% tuyến đường xã, liên xã được nhựa hóa, 100% tuyến đường thôn, xóm được bê-tông hóa. Giai đoạn 2010 – 2015, huyện phấn đấu có 35-40% số xã (tương đương 8-10 xã) đạt 19 tiêu chí. Đến năm 2015, 100% số xã có hệ thống điện; 75% số xã có hệ thống giao thông thuỷ lợi, trường học, nhà văn hoá… đạt chuẩn NTM.

Để biến các mục tiêu trên thành hiện thực, Nam Đàn đã ra Nghị quyết triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chỉ đạo các xã cần phải có chuyên đề trên từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2010-2015 đầu tư hơn 1.985 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 363 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, nhiều địa phương ở Nam Đàn đã phát huy nội lực, huy động các nguồn lực từ bên ngoài đầu tư xây dựng hàng trăm công trình với tổng giá trị làm giao thông trong năm 2010 là 61,664 tỷ đồng, trong đó xây dựng được 47,1km đường cứng, 56,5km kênh mương kiên cố hoá. Cũng trong năm 2010, huyện đã xây mới 18 nhà văn hoá xóm, cải tạo 8 nhà, đưa tổng số khối, xóm có nhà văn hoá lên 317, chiếm 91,6%.

Ông Trần Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Nam Anh cho biết: “Là 1 trong 3 đơn vị được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM, chúng tôi đã đề ra các nghị quyết chuyên đề để thực hiện. Trước mắt, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và các thiết chế văn hoá, nhà văn hoá xóm, xây dựng các trường học trên địa bàn, trong đó Trường THCS được xây nhà cao tầng và kiên cố. Sau đó quy hoạch lại trạm y tế, phấn đấu từ nay đến năm 2015 đạt 19 tiêu chí. Tổng vốn đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 250 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 15%”.

Ông Thái Văn Nông, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn chia sẻ: “Về xây dựng hạ tầng, chúng tôi xác định những tiêu chí nào có thể đạt sớm thì tập trung đầu tư. Sắp tới, chúng tôi sẽ chú tâm hơn nữa việc đầu tư hệ thống giao thông, đường liên xã, đường làng ngõ xóm, hệ thống kênh mương thuỷ lợi, điện chiếu sáng, các công trình về văn hóa – xã hội như trường học, trạm y tế, nhà văn hoá xã, xóm, hệ thống chợ… để tạo đà cho tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội”.

Xuân Thao

Bài viết liên quan

Thêm bình luận