Kiện toàn bộ máy XDNTM ở Vĩnh Phúc: Nhất quán từ tỉnh đến cơ sở

KTNT – Mặc dù được đánh giá là địa phương tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, song không vì thế mà Vĩnh Phúc lơ là mảng nông nghiệp. Còn nhớ, vài năm trước, khi thực hiện thí điểm Nghị quyết tam nông, đây cũng là địa phương dẫn đầu. Khi cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Vĩnh Phúc triển khai chậm hơn, chủ yếu là để tìm ra cách làm có hiệu quả, trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng việc kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, giúp quá trình XDNTM triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Hoàn thiện bộ máy

Xác định XDNTM là công việc lâu dài, gian khó, quan trọng và cấp bách nên ngay từ tháng 9/2011, Vĩnh Phúc đã giao thêm chức năng nhiệm vụ XDNTM cho Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết về tam nông. Tuy nhiên, Đề án XDNTM do Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng qua nhiều lần trình BCĐ tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Sau Đại hội Đảng các cấp năm 2010, đầu năm 2011, tỉnh thành lập BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Sau một số quyết định bổ sung, hoàn thiện, đến nay, BCĐ đã kiện toàn với 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban, 4 ủy viên thường trực và 32 thành viên.

Ngày 18/8/2011, tỉnh ban hành quyết định thành lập Văn phòng Điều phối chương trình XDNTM trên cơ sở nâng cấp Văn phòng trường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tam nông để giúp BCĐ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình XDNTM. Văn phòng gồm chánh văn phòng; 1 phó chánh văn phòng chuyên trách; 2 phó chánh văn phòng kiêm nhiệm; 3 phòng chuyên môn; 12 cán bộ chuyên trách và 23 thành viên kiêm nhiệm là cán bộ cấp phòng của các sở, ban ngành hữu quan.

Tiếp đó, theo chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ 9 huyện, thành phố cũng đã thành lập BCĐ cấp huyện, do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban (riêng Yên Lạc do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban); Phó chủ tịch UBND huyện làm phó trưởng ban, các thành viên gồm lãnh đạo các phòng ban có liên quan. Thành lập tổ công tác giúp việc BCĐ huyện. Đến nay, 100% đơn vị trên địa bàn huyện đã có kế hoạch thực hiện.

Cùng lúc, 112/112 xã cũng đã thành lập BCĐ do Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Thành lập ban quản lý xã do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.

Thành quả bước đầu

Một dấu mốc nữa trong hành trình XDNTM ở Vĩnh Phúc là ngày 22/9/2011, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Lễ phát động “Vĩnh Phúc chung sức XDNTM” và Hội nghị toàn tỉnh triển khai Chương trình XDNTM giai đoạn 2011-2020 cho hơn 500 đại biểu các cấp cùng quán triệt; biên soạn và phát hành 8.000 cuốn sách tuyên truyền về chương trình XDNTM; phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc; Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Vĩnh Phúc mở chuyên mục hàng ngày về XDNTM. UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã NTM để cổ vũ phong trào. Văn phòng điều phối tổ chức 3 hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền, 10 hội nghị tập huấn về XDNTM cho cán bộ huyện, xã, phát hơn 1.000 tài liệu về công tác XDNTM…

Để làm tốt công tác quy hoạch, tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng làm điểm quy hoạch mẫu, phối hợp với Văn phòng điều phối phổ biến cho các đơn vị tư vấn tham gia quy hoạch XDNTM cấp xã. Nhờ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đến ngày 10/12/2011, 100% xã hoàn thành và được phê duyệt quy hoạch. Tỉnh cũng đã chọn 20 xã làm điểm XDNTM, mỗi xã được hỗ trợ 3-5 tỷ đồng trong 2 năm.

Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “XDNTM là dịp để chúng ta hàm ơn nông dân. Suy cho cùng, đây cũng chính là cuộc cách mạng đem lại no ấm, hạnh phúc cho nông dân, vì vậy, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con được tỉnh rất chú trọng. Trước đây, chúng tôi đã làm tốt vấn đề tam nông, nay chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển nông – lâm – thủy sản Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến 2030; xây dựng các đề án, dự án tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy; hoàn thành đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho nông dân; hoàn thành đề án bảo vệ môi trường nông thôn”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết cán bộ lãnh đạo, đảng viên và nhân dân Vĩnh Phúc đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình XDNTM trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Hy vọng với những bước đi chắc chắn, Vĩnh Phúc sẽ trở thành điểm sáng trong XDNTM của cả nước.

Dương Thu Hiên

Bài viết liên quan

Thêm bình luận