HỘI NÔNG DÂN HÀ TĨNH

Cuối tháng 10/1930 tổ chức Nông Hội đỏ Hà Tĩnh chính thức được thành lập. Trải qua 78 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh, cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân trong từng giai đoạn cách mạng luôn xứng đáng là đội quân chủ lực của cách mạng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng nhân dân tỉnh làm nên những thành tựu đáng tự hào. Sự lớn mạnh của phong trào nông dân đã chứng minh sức mạnh tiềm tàng của nông dân Hà Tĩnh góp phần xây dựng hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, khẳng định xu thế phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức hội trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới và hội nhập, tạo ra được vị thế mới, cơ hội mới cho tổ chức Hội và hội viên nông dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của tỉnh nhà.

Giỏ hàng
Số lượng: 0
Thành tiền: 0 VND

Tên doanh nghiệp: HỘI NÔNG DÂN HÀ TĨNH
Địa chỉ: Địa chỉ đang cập nhật – Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Viet Nam
Điện thoại:
Fax:
Email: hndhatinh@nongdan24g.vn – Website: https://niengiamnongnghiep.vn/hndhatinh

Bài viết liên quan

Thêm bình luận