C. Sở Hiệp Long

Danh mục sản phẩm
Rau câu

Fruits Jelly

Agar Agar gói 50gr

Rau câu xá

Rau câu trái cây 02

Rau câu trái cây01

Rau câu trái cây

Rau câu con cá

Bột rau câu


Gia vị
Vanilline Hiệu Kỳ Lân


Tên doanh nghiệp: C. SỞ HIỆP LONG
Địa chỉ: 58/1 Ấp Bình Đường 3 . Xã An Bình . Huyện Dĩ An . Tỉnh Bình Dương, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-2180661
Fax: 84-8-8971140
Email: [email protected] – Website: niengiamnongnghiep.vn/hieplong

Nên xem:   Vựa Khô cà mau Khuôl Mai

Bài viết liên quan

Thêm bình luận