Công tác dồn đổi ruộng đất ở Đoan Hùng: Một vài trăn trở

Đoan Hùng là huyện trung du – miền núi khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Do địa hình hiểm trở, bị chia cắt nên phần lớn diện tích đất nông nghiệp đều manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sản xuất và không tạo được các vùng chuyên canh lớn. Khắc phục tình trạng này, chủ trương dồn điền đổi thửa đã được huyện triển khai sâu rộng xuống cơ sở.

Với trên 25.000ha đất nông nghiệp, trong đó có khoảng 100.858 thửa đất trồng lúa, những năm trước, UBND các xã, thị trấn đã giao đất ổn định, lâu dài cho các hộ dân theo phương châm “có xấu có tốt, có xa có gần”. Chính quan niệm này đã làm cản trở quá trình đưa cơ giới hoá vào sản xuất, đồng thời việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cũng gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm:

Ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh Phú Thọ về dồn đổi ruộng đất (DĐRĐ), Huyện ủy Đoan Hùng đã xác định đây sẽ là động lực để kinh tế nông nghiệp tăng tốc. Ngay lập tức lãnh đạo huyện quán triệt chủ trương tới cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, khuyến khích các hộ tự DĐRĐ cho nhau để liền khu, liền khoảnh, tạo thuận lợi cho công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng – vật nuôi; tạo mọi điều kiện về thủ tục để việc chuyển đổi được dễ dàng. Nhưng không phải ngay từ đầu, chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Mặc dù được manh nha từ năm 1997 nhưng cho đến năm 2003, công tác DĐRĐ ở Đoan Hùng vẫn đứng trước vô vàn khó khăn. Phần lớn bà con đều có tâm lý ngại thay đổi. Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về dồn đổi ruộng đất, Huyện uỷ Đoan Hùng đã tăng cường các giải pháp mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Nhờ đó, đến hết quý I /2007, 28/28 xã – thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền về công tác DĐRĐ. Nhiều nơi đạt được một số kết quả nhất định như Chí Đám, Vân Du, Hùng Quan, bước đầu hình thành liền khu, liền khoảnh, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất; giảm số thửa /hộ, trên cơ sở đó quy hoạch lại đồng ruộng, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi. Điển hình như thôn Chí 2 (xã Chí Đám), trước dồn đổi có 63 hộ với 63 thửa đất diện tích 20.114m2. Sau dồn đổi chỉ còn 17 thửa, bình quân 1.520m2/hộ. Thôn đã thực hiện xong giao đất ngoài thực địa và đang hoàn tất thủ tục quản lý. ở thôn Đám 1, trước dồn đổi có 60 hộ với 120 thửa, diện tích 89.040m2, sau dồn đổi có 60 hộ với 60 thửa, bình quân 1.384m2/hộ. UBND huyện cũng ra quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm để trồng bưởi tại xã Chí Đám với diện tích 12.355m2.

Tuy nhiên, công tác DĐRĐ ở Đoan Hùng vẫn chưa triển khai triệt để, sâu rộng trong nhân dân. Công tác chỉ đạo từ cấp huyện chưa kịp thời, thường xuyên, Ban chỉ đạo, các ngành chưa phối hợp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc sâu sát đến cơ sở. Bên cạnh đó, nhận thức của nhiều hộ dân, thậm chí của một số cán bộ đảng viên vẫn giữ tập quán sản xuất lạc hậu. Tại khu vực thị trấn, những tụ điểm có điều kiện mở rộng thương mại dịch vụ ngành nghề, nhiều lao động đã tự chuyển sang làm nghề khác có hiệu quả hơn nên không quan tâm đến công tác DĐRĐ. Việc DĐRĐ nông nghiệp đối với loại đất chuyên trồng lúa là chưa phù hợp với điều kiện của huyện vì hầu hết loại đất này là ruộng bậc thang, có độ chênh lớn, việc dồn đổi khó khăn.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục lựa chọn một số xã ven sông có diện tích đất bãi bằng phẳng đủ điều kiện để chuyển đổi cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp. Đối với các vùng có diện tích bậc thang đan xen thung lũng, đồi núi, khuyến khích vận động nhân dân tự đổi cho nhau, tạo liền khu liền khoảnh, đồng thời tạo điều kiện các hộ hình thành các mô hình kinh tế trang trại nhằm khai thác thế mạnh đồi rừng. Chỉ đạo chặt chẽ quy trình dồn đổi, xây dựng phương án dồn đổi ngay trong khu dân cư. Chi bộ cơ sở, trưởng khu hành chính phải trực tiếp xây dựng và báo cáo phương án để nhân dân thảo luận bàn bạc, tạo sự đồng tình ngay tại địa bàn dân cư. Có như vậy, công tác DĐRĐ ở Đoan Hùng mới mang lại hiệu quả thiết thực.

C.A – PTO

Bài viết liên quan

Thêm bình luận