Cỏ mần trầu chữa huyết áp cao

Theo D.S Mỹ Nữ/Báo NNVN

cỏ mần trầu
Cỏ mần trầu còn có tên mần trầu, ngưu cân thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ dáng, cỏ bắc…, tên khoa học là Eleusine indica, thuộc họ Lúa (Poaceae). Đây là một loại cỏ sống hàng năm, mọc hoang nhiều nơi thành bụi nhỏ cao từ 20-80 cm, rễ cây rất khỏe.

Thêm bình luận