Phải làm sao khi cây bưởi ra hoa trái vụ?

6 sào bưởi Diễn trồng được 9 năm tuổi, cây đang nhú mầm hoa. Hỏi hoa ở thời điểm này là hoa chính vụ hay là hoa trái vụ? Nếu là hoa trái vụ thì cần phải làm gì?

Theo TS Nguyễn Thị Nhung, bưởi Diễn ra hoa vào thời điểm này là sớm quá.

Khi cây ra hoa, gặp thời tiết bất lợi như hiện nay thì cây sẽ không đậu quả hoặc đậu rất ít quả.

Bưởi Diễn phải ra hoa sau Tết Nguyên đán mới là đúng vụ, thường từ 10/2 – 10/3 hàng năm. Để khắc phục, cần làm như sau:

+ Sau khi thu hoạch xong, tỉa cành tạo tán loại bỏ cành nhỏ, loại bỏ lộc đông

+ Bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC, PHÂN LÂN cho cây, để hồi phục sau mùa nuôi quả

+ Kìm hãm, không để cây ra lộc và hoa lúc này. Nếu cây đã ra lộc và hoa thì cần phải loại bỏ

+ Trước khi ra hoa 1 tháng, bón ĐẠM, KALI để cây nuôi hoa (khoảng giữa tháng 1)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận