Cách kích thích cây bưởi da xanh ra hoa đúng vụ

Trồng bưởi da xanh được 5 năm tuổi, cây bắt đầu ra nụ. Hỏi thời điểm này có nên để nụ cho cây ra hoa, đậu quả không? Hỏi nếu để thì có nên phun thuốc kích thích cây ra hoa không?

Theo mô tả, TS Đinh Văn Đức cho rằng hiện tại cây bưởi da xanh 5 năm tuổi đang ra nụ hoa là quá sớm, do ảnh hưởng của thời tiết. Vì vậy, nên bứt bỏ sớm đợt nụ hoa này và chăm sóc bón phân bổ sung để cây đủ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục, phân hóa mầm hoa từ 2-3 tháng, sau đó cây ra hoa vào tháng 3 tới sẽ có chất lượng cao hơn.

Vào trước khi cây ra hoa chính vụ khoảng 1 tháng, có thể sử dụng kích phát tố hoa trái Thiên Nông để phun cho cây khoảng 2 lần cách nhau 7 ngày để kích thích cây ra hoa tập trung và hoa có chất lượng tốt.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận