Những bệnh gây kén manh tràng ở gà

Xin hỏi ngoài bệnh đầu đen thì còn có những bệnh nào gây kén ở manh tràng?Và xin hỏi nguyên nhân nào làm cho gà đi không vững?

Gây kén manh tràng cho gà

  • Kén ở manh tràng gồm bệnh: Đầu đen, E.coli, cầu trùng
  • Gà ở giai đoạn úm sử dụng thuốc tác động không đúng bệnh
  • Gà đi không vững do hiện tượng thần kinh NEWCASTLE, THIẾU KHOÁNG, VITAMIN NHÓM B: B1, B5, B6
Rate this post
Nên xem:   Bồ câu mắc bệnh Newcastle thì chữa trị ra sao?

Bài viết liên quan

Thêm bình luận