Khắc phục cây tiêu bị bệnh lở cổ rễ

5 sào tiêu có biểu hiện thối cổ rễ, vàng lá từ gốc lên rồi chết, đã chết hết 500 cây. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

 TS Tống Khiêm chẩn đoán Tiêu bị bệnh lở cổ rễ, thối rễ do nấm gây hại. Biện pháp khắc phục như sau:

--          Cần tiêu hủy cây bệnh nặng cây chết để tránh lây lan.

--          Tưới hoặc phun thuốc có hoạt chất: CUPROUS OXIDE 600 g/kg + DIMETHOMORPH 120 g/kg  hoặc DIFENOCONAZOLE 150g/l + PROPICONAZO150g/l   hoặc METALAXY M 40g/kg + MANCOZEB 640 g/kg, hoặc HEXACONAZOLE 50g/l, IPRODIONE (tỉ lệ tối thiểu là 96%) …Làm theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

--         Để phòng bệnh, luôn giữ đất ở độ ẩm 65-70% và độ pH=6-7

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận