Chăm sóc bưởi da xanh cho thu vào dịp Tết

Trồng bưởi da xanh bắt đầu bước sang năm thứ tư. Hỏi làm thế nào để cây ra hoa và thu hoạch quả vào Tết âm lịch 2017?

TS Đinh Văn Đức cho biết:

Đối với cây bưởi da xanh muốn để cây có quả thu hoạch vào dịp Tết âm lịch, cần chú ý thực hiện như sau:

+ Phải xử lý để cho cây bưởi ra hoa và tháng 3-4 hàng năm thì sẽ có quả thu hoạch vào Tết âm lịch.

+ Vì vậy vào đầu đến trung tuần tháng 3 Dương lịch hàng năm cần tạo điều kiện khô hạn cho cây (xiết nước).

+ Sau khi tạo khô hạn khoảng 14-20 ngày thấy lá cây có biểu hiện xào lá (thiếu nước) thì tiến hành tưới nước trở lại, lúc đầu mỗi ngày 2-3 lần và tưới liên tục 3 ngày, từ ngày thứ 4 trở đi, tưới nước mỗi ngày/lần.

+ 7-15 ngày sau khi tưới đợt đầu tiên cây sẽ ra hoa, lúc đó ngày tưới ngày nghỉ.

10-15 ngày sau khi cây trổ hoa sẽ rụng cánh hoa, đậu quả.

+ Hoặc cũng vào thời gian đầu đến trung tuần tháng 3 Dương lịch, sử dụng hóa chất để kích cây ra hoa như sau:

Dùng PACLOBUTRAZOL ở liều lượng 2,5-5g AI/cây (tùy theo tuổi cây và đường kính của cây mà tăng giảm liều lượng), tưới xung quanh gốc hoặc phun lên cây ở nồng độ 1000-2000ppm cũng có khả năng giúp cây bưởi ra hoa.

Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Khắc phục bưởi da xanh bị vàng lá
Rate this post

Bài viết liên quan

Thêm bình luận