Cách đốn táo sau thu hoạch

Táo 1 số đã thu hoạch gần hết. Hỏi thời gian đốn cành táo phù hợp? Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên là bao nhiêu thì hợp lý?

TS Đinh Văn Đức cho biết: Đối với cây táo, hàng năm sau khi thu hoạch xong quả là tiến hành đốn tỉa. Để đốn cây táo có 2 cách đốn sau:

* Đốn phớt:

Mỗi năm, khi đã qua vụ thu hoạch cần cắt những cành đã mang quả chỉ để lại một đoạn khoảng 20cm ở ngoài tán.

Khi đến vụ Xuân cây mọc nhiều mầm hơn thì tỉa bớt và giữ những cành phân bố đều trên tán giúp cho cây có thể được hưởng nhiều ánh sáng và chất dinh dưỡng.

* Đốn đau:

Cần cắt cụt hết các cành cây, chỉ để duy nhất đoạn gốc của các cành lớn với độ dài khoảng 20-30 cm hoặc đốn trên vết đốn cũ 15-20 cm, kỹ thuật này giúp cây có nhiều cành vượt, tán cây sẽ nâng cao dần lên.

Nên xem:   Quả bưởi bị nám đen, xấu mã: Nguyên nhân và cách chữa

Bài viết liên quan

Thêm bình luận