Cách bón phân cho cây điều 20 năm tuổi

Bón phân cây điều 20 năm tuổi thì bón vào thời điểm nào phù hợp? Nên bón phân gì? Và liều lượng phân cho mỗi cây như thế nào?

Theo TS Đinh Văn Đức, để bón phân cho cây điều 20 năm tuổi, cần căn cứ vào tình hình sinh trưởng cụ thể của cây điều và năng suất thu hoạch vụ ngay trước đó. Tuy nhiên, có thể áp dụng như sau:

+ Nếu đất chua thì bón thêm VÔI, với lượng từ 500-1000 kg/ ha/ năm.

+ Phân bón chia ra bón làm 4 đợt trong năm:

Đợt 1 bón vào tháng 5 DL: Dùng 200 kg URÊ + 200 kg LÂN + 40 kg KALI

Bón đợt 2 vào tháng 8: Dùng 170 kg URÊ + 300 kg LÂN + 50 kg KALI

+ Bón đợt 3 vào tháng 11: Dùng 150 kg URÊ + 300 kg LÂN + 60 kg KALI

Bón lần 4 vào sau tượng trái: Dùng 130 kg URÊ + 50 kg KALI

+ Tùy theo mật độ trồng mà chia đều lượng phân bón mỗi lần cho số cây/ ha để tính lượng bón cho mỗi cây.

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận