Bón muối ăn vào ao tôm để tăng độ mặn của nước có được không?

Ao nuôi tôm thẻ chân trắng đang có độ mặn 2 phần nghìn. Hỏi bón muối ăn hạt vào ao tôm để tăng độ mặn của nước có được không?

tôm nhảy lên mặt nước rồi chết

ThS Nguyễn Thị Hà cho biết: Dùng muối để tăng độ mặn được. Để tăng lên thêm 1 độ mặn cho 1000 mét khối nước cần thêm 1.656 kg muối.

Tuy nhiên trong thực tế người ta thường dùng nước ót (nước muối) để tăng độ mặn có hiệu quả hơn.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Cách nâng độ mặn trong ao nuôi tôm

Bài viết liên quan

Thêm bình luận