Vạn Phúc: Xây dựng vùng sản xuất tập trung

Là xã vùng bãi, ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ và phân tán, người dân Vạn Phúc (Thanh Trì – Hà Nội) gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Nhưng từ khi có Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, XDNTM, đời sống người dân từng bước được nâng cao nhờ làm tốt công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT).

Cuộc cách mạng 
ruộng đất

Vạn Phúc nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định. Với phương châm có tốt – có xấu, có xa – có gần, ruộng đất được chia đều cho các hộ dân, vì vậy, số thửa bình quân cho mỗi hộ khá lớn. Điều này khiến nông dân gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất, tốn công sức lao động, chi phí cao, khó áp dụng đồng bộ cơ giới hóa dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp, đời sống của nông dân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, việc thực hiện DĐĐT ở Vạn Phúc là vô cùng khó khăn, bởi tâm lý người dân không muốn thay đổi, trông chờ vào chủ trương thu hồi đất của Nhà nước. Một trở ngại nữa là toàn xã có 36 trang trại với trên 40ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm gần 1/3 diện tích DĐĐT.

Xác định chủ trương DĐĐT là để giải quyết tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thuận lợi để áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu suất lao động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng để hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã họp và thống nhất cao. Qua đó, mỗi cá nhân trong tập thể Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên trong xã phải làm một cuộc các mạng giúp nhân dân DĐĐT, tạo thành ô thửa lớn để thuận lợi trong sản xuất.

Theo đó, xã đã tổ chức trên 150 cuộc họp từ xã đến các thôn, xóm, chi hội đoàn thể, các nhóm chia đất, thậm chí có thửa phải tổ chức 24 cuộc họp và đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện mới thành công.

Kết quả, sau hơn một năm thực hiện, tuân thủ quy trình DĐĐT của Sở Nông nghiệp và PTNT, Vạn Phúc đã dồn đổi được 159,7ha với 1.693 hộ. Trong đó, số hộ 1 thửa là 925 hộ, chiếm 54,6%; số hộ 2 thửa là 706 họ và số hộ 3 thửa là 62 hộ. So với trước khi DĐĐT, tình trạng đất manh mún, nhỏ lẻ đã được cải thiện rõ rệt.

Theo ông Đinh Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã, DĐĐT thực sự là cuộc cách mạng trên đồng ruộng, là điều kiện tốt để nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Sau DĐĐT, các hộ rất phấn khởi, nhanh chóng tổ chức sản xuất để kịp thời vụ.

Bài học kinh nghiệm

Sau DĐĐT, hệ thống thủy lợi giao thông nội đồng của Vạn Phúc ngày càng hoàn thiện. Xã đã đào đắp được 13,5km đường giao thông, 14,2km hệ thống kênh mương. Hiện, 3 trục đường giao thông nội đồng đã được kè mương và cứng hóa với tổng chiều dài 1,5km. Nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cấp cải tạo đất, chuyển được 15ha ngô có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cam, quất cảnh, cây ăn quả, nâng tổng số diện tích chuyển đổi của xã từ trồng ngô sang diện tích cây ăn quả, cây cảnh là 65ha.

Để làm được những điều đó, theo ông Minh, phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã xuống thôn. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy quyền làm chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, nghĩa là phải công khai, minh bạch để nhân dân bàn bạc một cách dân chủ và tạo điều kiện để nhâ­­n dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền phải kiên trì, bền bỉ, đa dạng hóa các phương pháp; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự nhiệt huyết, tiên phong gương mẫu để gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, kịp thời làm công tác vận động, thuyết phục nhân dân hiểu và thực hiện.

Thành Vinh

Bài viết liên quan

Thêm bình luận