NienGiamNongNghiep.Vn

NienGiamNongNghiep.Vn được bắt đầu xây dựng vào khoảng 09 năm 2007 với ý tưởng xây dựng một website cung cấp thông tin danh bạ, tin tức, sự kiện, thảo luận, hỗ trợ cung cầu dành cho ngành Nông Nghiệp Việt Nam. 

NienGiamNongNghiep.Vn hoạt động vì lợi ích của nông dân và không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ ai về nội dung. Tất cả các bài viết trên website đều thuộc quyền sở hữu của người gởi. Ngoài ra các nội dung thông tin khác trên website Niên Giám Nông Nghiệp đều hoàn toàn miễn phí cho sử dụng cá nhân.
Khi cần sử dụng thông tin của Niên Giám Nông Nghiệp trên những phương tiện truyền thông đại chúng hay những website khác, chỉ cần nêu rõ là Thông tin được trích từ “NGNN – https://niengiamnongnghiep.vn”

+ Các tính năng cơ bản của NGNN:

  • NGNN cho phép người xem đăng ký thành viên và thành viên đó có quyền đưa (upload) các sản phẩm của mình lên website.
  • Các bản tin mới về thông tin, chia sẻ kinh nghiệp, trao đổi, mua bán… của ngành Nông Nghiệp Việt Nam
  • Gian hàng trực tuyến dành cho các thành viên của Niên Giám Nông Nghiệp
  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

+ Địa chỉ truy cập vào website NienGiamNongNghiep.Vn

Bạn có thể truy cập vào NGNN qua địa chỉ chính thức http://www.NienGiamNongNghiep.Vn và http://www.avp.vn

+ Các thành viên sáng lập:

Bài viết liên quan

Thêm bình luận