Lợi kép từ trồng rau ngót dưới tán cây tiêu

Ngọc Hoàng/Báo Đồng Nai

Ông Nguyễn Xuân Khoa đang…
Nhờ sáng kiến trồng rau ngót dưới tán cây tiêu trên diện tích 7 sào đất đã giúp cho gia đình ông Nguyễn Xuân Khoa ở ấp 3A ,xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc mỗi năm có thu nhập thêm từ 60-70 triệu đồng từ tiền bán rau.

Thêm bình luận