Food-MX1

Như bà con đã biết Sầu riêng là loại cây trồng phổ biến ở Nam bộ cho giá trị kinh tế khá cao. Hương vị đặc trưng của sầu riêng đã biến nó thành loại trái cây đặc sản khiến cho người dùng luôn nhớ mãi. Hiện nay Sầu riêng được trồng nhiều ở khu vực nam bộ và tây nguyên có khả năng cho trái quanh năm nhờ kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ. Tuy nhiên trong thời tiết như hiện nay rất nhiều nhà vườn đang gặp khó khăn do tình trạng rụng trái

Đặc điểm : N: 35%; P2O5: 5%; K2O: 5%; MgO: 5%; S: 0,7% và các phụ gia đặc hiệu.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận