Ba hạn chế của nông nghiệp khi gia nhập WTO

Một chuyên gia quốc tế cho rằng, mức hạn điền và những quy định trong Luật Đất đai có thể hạn chế quá trình tập trung đất.

Hạn chế về đất đai

Bình quân đất nông nghiệp trên số dân làm nông nghiệp ở Việt Nam là rất thấp, chỉ có 0,16ha/đầu người. Vấn đề đối với quy mô đất nhỏ của các nông hộ càng bị trầm trọng hơn do tính xé lẻ, một kết quả của áp lực gia tăng dân số, và cụ thể ở miền Bắc là do quá trình giao đất cho các hộ nông dân sau khi xoá bỏ hệ thống hợp tác xã theo kiểu cũ. Một chuyên gia quốc tế cho rằng, mức hạn điền và những quy định trong Luật Đất đai có thể hạn chế quá trình tập trung đất, mà đây lại là điều phải xảy ra khi mong muốn thu hút những khoản đầu tư lớn vào khu vực nông thôn. Hơn nữa, do những kiểm soát chặt của Chính phủ, thị trường quyền sử dụng đất vẫn chưa rõ ràng và do đó vận hành chưa hiệu quả.

Hạn chế về lao động

Mặc dù trình độ học vấn ở Việt Nam là tương đối cao so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế, nhưng tỷ lệ dân nông thôn được đến trường vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 11%. Do vậy, trình độ kỹ năng hiện nay của nông dân sẽ trở thành hạn chế lớn, đặc biệt liên quan đến sản xuất và tiếp thị những sản phẩm nhằm phục vụ thị trường ở đô thị và nhất là thị trường nước ngoài. Theo ước tính chỉ có khoảng 15% nông dân được qua bất kỳ một dạng đào tạo nghề nào.

Hạn chế về tín dụng

Mặc dù lĩnh vực tài chính đối với nông nghiệp và nông thôn đã có sự phát triển nhanh và luôn được mở rộng, các nông hộ cũng như doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt với những hạn chế đáng kể trong tiếp cận tín dụng. Điều này đặc biệt đúng với các nông hộ ở những vùng nông thôn không có mặt bất kỳ chi nhánh ngân hàng thương mại nào và cũng như đối với các hộ có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp đang cần vốn vay trung hạn và dài hạn để đầu tư vào phương tiện chế biến quy mô vừa hay hoạt động tiếp thị, cũng như đối với những người bán hàng muốn có vốn để gom hàng. Vấn đề thiếu tài sản thế chấp luôn diễn ra vì các ngân hàng chỉ chấp nhận giá trị quyền sử dụng đất theo giá chính thức chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị thực trên thị trường. Hơn nữa, hầu hết các đơn vị tài chính đều ngần ngại chấp nhận các tài sản phi cố định làm thế chấp.

(Theo WTO và ngành nông nghiệp Việt Nam)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận