Trồng trọt | Thuốc trị thối rễ, vàng lá trên cây rau ngót

Trồng trọt | Một vườn rau ngót đã trồng được 6 tháng, hiện nay cây bị vàng lá,thối rễ. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt |  Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

+ Nguyên nhân là do mưa nhiều, ẩm độ cao

+ Thoát nước cho vườn triệt để

+ Tưới nước vào vùng rễ của cây: CUPROUS OXIDE + DIMETHOMORPH, hoặc FORSETYL  ALUMINUM

+ Để đất ẩm không quá 70%

+ Bón PHÂN CHUỒNG cho cây trồng để hạn chế nấm bệnh gây hại cây.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận