Khắc phục trai và ốc nhồi bị chết do nước ô nhiễm

Ao rộng 2 sào, có nước ra vào, có nuôi cá trôi, trắm, chép, và có thả trai, ốc nhồi. Trai và ốc nhồi cứ nuôi khoảng 7-8 tháng thì bị chết, không phát hiện dấu hiệu bất thường, cá trong ao vẫn phát triển bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Chuyên gia Bùi Quang Tề giải đáp như sau: Trai sống ở tầng đáy, ăn mùn bã hữu cơ và tảo trong nước. Trai nuôi sau 7-8 tháng chết do đáy ao ô nhiễm. Ốc nhồi nuôi 3-5 tháng cần đánh tỉa ốc đã đạt ốc thưởng phẩm 20-30con/kg.

 Trai và ốc nhồi chết do môi trường ô nhiễm. Cách khắc phục như sau:

--  Định kỳ 10-15 ngày 1 lần dùng chế phẩm vi sinh làm sạch môi trường như EMC hoặc BIOZYM, liều dùng theo nhà sản xuất.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Cá bị sốc do môi trường thay đổi đôt ngột và cách xử lý

Bài viết liên quan

Thêm bình luận