Khắc phục khi cây sầu riêng không ra hoa kết quả

Cây sầu riêng không ra hoa 1 lần nào, cây vẫn phát triển,…. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?

Tôi trồng cây sầu riêng được 15 năm. Có 1 – 2 cây không ra hoa 1 lần nào, cây vẫn phát triển, chăm sóc cũng giống như cây khác. Đây có thể là do cây được trồng ở chỗ đất tốt, lại được chăm sóc nên cây sinh trưởng quá tốt. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách khắc phục?

>>> Tham khảo tại đây

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận