Điều trị cho heo bị thân lạnh và bỏ ăn – Thật giản đơn

Heo biểu hiện mắt đỏ, chảy nước mắt, nước mũi, thân lạnh, bỏ ăn, đã khỏi nhưng liệt 4 chân,Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?

bệnh ecoli ở heo

Tôi nuôi đàn heo thương phẩm 10 con. Heo có hiện tượng mắt đỏ, chảy nước mắt, nước mũi, thân lạnh, bỏ ăn. Sau khi dùng thuốc thú ý đã khỏi nhưng đã bị liệt 4 chân, đi lại khó khăn. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận