Cam bị rụng quả non: Nguyên nhân và cách khắc phục

Trồng 300 gốc cam canh V2, cây đang ra hoa và đậu quả non, có hiện tượng rụng quả non, đã rụng khoảng 60%, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo TS Tống Khiêm cây cam rụng quả non là đặc điểm sinh lí của cây ăn quả. Nếu rụng nhiều trên 80% là có vấn đề. Cần theo dõi nếu rụng nhiều là do nguyên nhân chính sau:

+ Một là Thiếu dinh dưỡng nhất là phân vi lượng. trường hợp này ngoài NPK đầy đủ cân đối còn phải bón PHÂN CHUỒNG hoai mục với lượng  không dưới 50-70 kg/cây 5-7 tuổi.

+ Hai là đất quá ẩm hoặc quá chua, cần kiểm tra để thoát nước và rắc VÔI BỘT, số lượng tùy thuộc vào kết quả kiểm tra.

+Ba là quan sát xem có bệnh thán thư không, nếu có cần phải phun 1 trong các HC: AZOXYSTROBIN hoặc HEXACONAZOLE…Làm theo hướng dẫn trên bao bì.

+ Để phòng bệnh, cần chăm sóc bón phân theo qui trình, không để đất trồng ẩm quá 70% và độ chua PH dưới 6

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây chanh dây bị rụng hoa, rụng quả

Bài viết liên quan

Thêm bình luận