Cách khắc phục cây hoa cúc bị bệnh đốm đen

Trồng 1 vạn cây hoa cúc được 3 tháng. Hiện tượng nấm cóc, mặt dưới lá có đóm trắng li ti, bị 1/4 vườn, ngoài ra bình thường, bị nửa tháng nay, đã dùng thuốc azoxystrobin 200g/l, difenoconazole 125/l nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Với những mô tả như trên, TS Đinh Văn Thành đã có chẩn đoán bệnh và đưa ra phác đồ trị bệnh cho vườn cây hoa cúc như sau:

--  Cần Phơi ải đất 3 – 4 tuần, rắc VÔI BỘT khử trùng đất. Sau 2 tuần, bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC ủ trộn cùng nấm TRICODERMA và PHÂN LÂN, tăng cường DÙNG PHÂN HỮU CƠ, VI SINH, PHÂN XANH…giảm thiểu dùng ĐẠM HÓA HỌC.

– Thoát nước tốt trong vườn trồng, tránh đọng nước trên vườn.

– Vặt bỏ lá già, lá bị bệnh

– Dùng 1 trong các loại thuốc sau: HEXACONAZOLE hoặc MANEB BTN hoặc CHLOROTHALONIL hoặc các THUỐC GỐC ĐỒNG phun ít nhất 2 lần cách nhau 7 ngày.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận