Cách điều trị bệnh nấm trắng cho hoa cúc

Trồng hoa cúc được 2 tháng, cây đang ra hoa, 1 tuần nay lá xuất hiện nấm cóc màu trắng, ngoài ra bình thường, dùng nhiều loại thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo TS Nguyễn Thị Nhung, rất có thể cây hoa cúc nấm cóc màu trắng là rệp sáp trắng.

Để kiểm tra có phải rệp không dùng lá miết vào tờ giấy trắng. Nếu có dịch thì cây hoa cúc đã bị rệp trắng. Để khắc phục cho vườn cây làm như sau.
Phun thuốc có hoạt chất sau: DINOTEFURAN hoặc  NITENPYRAM hoặc ETOFENPROX hoặc  CLOTHIANIDIN hoặc  ACETAMIPRID hoặc  BUPROFEZIN,.. để trừ rệp.

Để trừ nấm trắng: Để vườn thông thoáng tránh ẩm ướt. Phải phun sớm khi bệnh mới xuất hiện. Phun một trong các thuốc có hoạt chất sau để trừ nấm: IMINOCTADINE hoặc  DIFENOCONAZOLE hoặc  PROPICONAZOLE hoặc  AZOXYSTROBIN hoặc  HEXACONAZOLE. Sử dụng theo hướng dẫn của từng thuốc. Dừng bón ĐẠM khi có bệnh, nếu thiếu phân thì thay bằng PHÂN HỮU CƠ VI SINH.

Rate this post
Nên xem:   Kỹ thuật bấm ngọn và phòng bệnh cho cây bí đao

Bài viết liên quan

Thêm bình luận