Cách khắc phục cây cau không có quả như thế nào?

Có 1 vườn cau trồng hơn 10 năm. Hiện tượng thấy ra buồng nhưng không đỗ quả, ngoài ra bình thường. Bị 5 năm và chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo TS Đinh Văn Thành cho biết cần khắc phục hiện tượng câu không đỗ quả bằng cách sau:

+ Bón phân đầy đủ và cân đối cho cây, bón thêm phân có nhiều Bo, K, Mg.

+ Khi cây ra hoa được 50% thì phun FLOWER 95 tăng đậu quả, 1 tuần phun 1 lần đến khi hết hoa . Sau đó phun TOBA FRUIT hoặc SIÊU BO, CANXI XQ… chống rụng trái non.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Ngâm ốc bươu vàng làm phân bón cho cây

Bài viết liên quan

Thêm bình luận