Cách bón phân cho cây bơ

Vườn bơ có 100 cây và còn khoảng 1 tháng nữa là đến thời kỳ thu hoạch quả. Hỏi có thể bón phân hóa học (NPK) trong thời kỳ này để nuôi quả và dưỡng cây được không?

TS Đinh Văn Thành đã tư vấn cách bón phân cho bơ như sau:

+ Phân hữu cơ ngoài cung cấp các chất dinh dưỡng vi lượng, nâng cao độ phì, tăng khả năng giữ nước còn làm tăng hiệu suất sử dụng phân bón khoáng NPK, do đó hàng năm nên bón PHÂN CHUỒNG cho cây 1-2 lần khoảng 20-25 kg/gốc/năm (bón phân đã ủ hoai mục), rải đều lên mặt bồn vào đầu hay giữa mùa mưa.

+ Năm thứ 1: Sau khi trồng 20 ngày bón phân NPK(15-15-15) hay NPK(16-16-8) 100-150g/ gốc, bón bằng cách rải xung quanh tán
+ Sau đó phủ lên một lớp đất mỏng hay pha loãng với nước tưới.

+ Một tháng sau bón lần 2 lượng phân như lần 1.

+ Khi cây bơ còn nhỏ định kỳ 1-2 tháng nên phun thêm PHÂN BÓN LÁ kết hợp với các loại thuốc trừ sâu rầy để phòng trừ sâu bệnh và bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây.

+ Năm thứ 2: Dùng phân NPK trên bón liều lượng 0,5-1 kg, chia làm 2 lần bón (đầu và cuối mùa mưa).

+ Năm thứ 3 và thứ 4: Khi cây bắt đầu cho trái, bón mỗi gốc 2-3 kg chia làm 3 lần bón:

–      Lần 1 sau thu hoạch

–      Lần 2 trước ra hoa

–      Lần 3 bón sau khi trái đậu 1 tháng.

+ Khi cây cho trái ổn định, mỗi năm bón 4-5 kg NPK, cộng thêm mỗi gốc 0,5-1kg PHÂN KALI, bón trước thu hoạch khoảng 1 tháng để tăng chất lượng quả.

Nên xem:   Kỹ thuật khoanh vỏ để cây vú sữa ra hoa đậu quả

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post

Bài viết liên quan

Thêm bình luận