Như Xuân: Gần 300 trang trại phát triển đạt tiêu chí

Tính đến thời điểm hiện nay, huyện Như Xuân (Thanh Hoá) có 272 trang trại đạt tiêu chí, với tổng diện tích đất sử dụng là 1.110,84ha, (chiếm 1,9% diện tích đất nông nghiệp), tổng số vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng.

Có thể bạn cũng quan tâm đến những bài viết

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Như Xuân đã có bước phát triển cả về số lượng, chủng loại, quy mô và chất lượng trang trại; hiệu quả kinh tế của các mô hình đã được khẳng định rõ rệt; nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò kinh tế trang trại đã được nâng lên; việc đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tìm kiếm thị trường cũng đã được quan tâm. Thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/trang trại/năm. Lợi nhuận trong lĩnh vực trang trại ước đạt 6,8 tỷ đồng/năm, trong đó có 71 trang trại nông- lâm kết hợp; 80 trang trại chăn nuôi; 10 trang trại trồng cây lâu năm và cây hàng năm, 111 trang trại trồng cây hàng năm, cây lâu năm … Vừa qua, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho hàng nghìn lượt người tham gia như lớp kỹ thuật ươm keo, lớp kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc, lớp trồng tre măng Bát độ… Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất các loại giống cây trồng, chăn nuôi từng bước thay đổi tập quán canh tác của nông dân, nâng cao giá trị kinh tế trang trại ở địa phương.

Ngân Hà (Theo THO)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận