Đông Sơn (Thanh Hóa): Nuôi thí điểm giống gà bố mẹ RedBeo

Theo Thanh Hoá

Để tăng tổng đàn gia cầm, góp phần phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện, thời gian qua, huyện Đông Sơn đã hỗ trợ cho một số hộ dân các xã Đông Tân, Đông Anh, Đông Yên 1.000 con gà giống bố mẹ RedBeo (gốc Pháp).

Đây là giống gà mới được đưa vào nuôi thí điểm, huyện hỗ trợ 70% tiền giống, thuốc tiêm phòng dịch bệnh, thức ăn; cán bộ trạm khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng định kỳ. Giống gà bố mẹ RedBeo có ưu điểm khỏe, tăng trọng nhanh, tỷ lệ đẻ trứng cao, thời gian duy trì giống gà gốc này kéo dài được 3 năm phù hợp với cả hình thức nuôi công nghiệp và thả vườn, nguồn thức ăn đơn giản, được tận dụng từ cám, gạo, ngô…

Đến nay đã có một số hộ tham gia mô hình nuôi gà bố mẹ đã nhân được đàn, gà con nở ra chỉ khoảng 2 tháng tuổi đã đạt 2,2 đến 2,4 kg/con.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận