CTY TNHH NÔNG THÀNH

Công ty TNHH Nông Thành chuyên cung cấp các mặt hàng nông nghiệp tiên tiến, chất lượng cao: 1 Sản phẩm phân bón của Tập Đoàn Behn Meyer Cộng Hòa Liên Bang Đức. . Phân bón vi lượng qua lá Fertrilon Combi. Phân bón lá cao cấp Nitrophoska Foliar . Phân bón gốc tan chậm Nitrophoska Blaukom (Đức Xanh) 2 Phân đạm nitrat 3 Tất cả các loại màng phủ, màng nhà kính, màng lót hồ của C.Ty CP Bao Bì Sài Gòn. 4.Phân phối độc quyền nhãn hàng: . Màng phủ nông nghiệp Sài Gòn . Màng phủ nông nghiệp Thành Vinh . Màng phủ nông nghiệp Như Ý 5. Lưới nông nghiệp. 6. Phân phối hai sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật: . Oshin 1G; dạng hạt, dùng xử đất để ngừa rầy cho tất cả các loại cây trồng. . Takumi Lúa chuyên dùng trừ sâu cuốn lá cho lúa. 7 Cung cấp tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống, cây trồng, phân bón theo yêu cầu của từng đơn hàng. Phương châm hoạt động: ‘Tận tụy phục vụ và thấu hiểu từng khách hàng”

Bài viết liên quan

Thêm bình luận