Xử lý hiện tượng nhãn bị rụng lá, vàng lá.

Trồng 100 cây nhãn miền được 8 năm, khoảng 5-6 ngày nay thấy cây bị vàng lá (cả lá non lẫn lá già), sau đó rụng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

TS Đinh Văn Thành đã có câu trả lời như sau: Anh cần kiểm tra thêm xem rễ cây có bị mủn hay thối không. Nếu rễ vẫn bình thường thì là cây bị bệnh do nấm gây hại. Biện pháp khắc phục như sau:

• Bón thêm phân LÂN, KALI làm tăng khả năng đề kháng của rễ cây đối với bệnh và kích thích cây ra thêm rễ mới, cây phục hồi nhanh hơn

• Cây mới chớm bệnh tưới THIRAM hoặc BENOMYL hoặc MANCOZEB + METALAXYL, liều lượng theo khuyến cáo

• Nếu vùng đất có tuyến trùng nên kết hợp rải ETHOPROPHOS hoặc CYPERMETHRIN + MANCOZEB + METALAXYL CÓ hiệu qủa rất cao (có thể thay thế MANCOZEB + METALAXYL bằng nhóm TRIAZOLE hiệu qủa cũng rất cao).

• Bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC + chế phẩm TRICHODERMA để hạn chế bệnh này.

Còn kiểm tra thấy rễ có triệu chứng mủn hay thối thì ngoài các biện pháp trên cần tưới cho vùng rễ thêm một trong các thuốc gốc đồng nữa…

Rate this post
Nên xem:   Ruồi đục trái - Biện pháp kiểm soát an toàn!

Bài viết liên quan

Thêm bình luận