Khắc phục quả bưởi bị đắng và nhạt

Bưởi Diễn bị đắng và hơi nhạt thì có cách nào để khắc phục không?

TS Đinh Văn Đức đã trả lời như sau: Quả bưởi Diễn bị đắng và nhạt là do chế độ chăm sóc bón phân chưa cân đối, đặc biệt là bón quá nhiều phân đạm. Để khắc phục cho cây , cần làm như sau:

+ Cần bón đầy đủ cân đối các loại phân bón cho cây theo hướng dẫn trong quy trình

+ Cần chú ý đến bón PHÂN CHUỒNG hoặc HỮU CƠ HOAI MỤC

+ Thời kỳ cây mang quả cần chú ý bón tăng lượng phân LÂN và KALI cho cây

+ Hàng năm cần sử dụng PHÂN BÓN LÁ giàu các nguyên tố dinh dưỡng trung và vi lượng chuyên cho cây ăn quả có múi để phun cho cây khoảng 3-4 lần vào các thời điểm trước khi cây ra hoa, sau khi tắt hoa có quả con, khi quả đang lớn và trước khi thu hoạch 1 tháng.

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây chuối Tây bị bệnh vàng lá

Bài viết liên quan

Thêm bình luận