Khắc phục cây su su bị bệnh cháy lá

Vườn su su bị vàng lá, cháy lá, ngọn quăn, rễ thối, bị cả vườn. Trước đó có xịt thuốc trừ cỏ lưu dẫn vào cây. Hỏi cách khắc phục?

Khắc phục cây su su bị bệnh cháy lá:

+ Rất khó để khắc phục khi cây bị cháy lá do phun thuốc trừ cỏ

+ Bón tăng cường phân chuồng hoai mục, NPK cân đổi để giúp cây hồi phục nhanh

+ Chú ý ở những lứa sau, không nên sử dụng thuốc trừ cỏ.

Rate this post
Nên xem:   Khắc phục cây đinh lăng bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm đất gây hại

Bài viết liên quan

Thêm bình luận