Dùng thuốc gì phun xịt khi lúa bị vàng lá cháy lá giai đoạn chuẩn bị trổ bông?

1ha lúa chuẩn bị trỗ đòng có hiện tượng vàng lá, cháy lá, cháy cả cây. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Theo TS Tống Khiêm: Cây lúa bị vàng lá cháy lá giai đoạn chuẩn bị trổ bông có nhiều nguyên nhân. Do vi khuẩn gây bệnh cháy lá (buổi sáng sớm ra nhìn vào lá theo hướng ngược ánh sáng mặt trời nếu thấy hạt nước nhỏ li ti mầu vàng là đúng). Cần khắc phục như sau:

-- Phun thuốc có hoạt chất: KASUGAMYCIN 2% hoặc FTHALIDE 20%+KASUGAMYCIN  1.2% hoặc OXOLINIC ACID 20% hoặc QUATERNARY AMMONIUM SALTS…

-- Nếu không có biểu hiện bệnh cháy lá do vi khuẩn là do bệnh vàng lá chín sớm do nấm gây hại. Cần phun thuốc có hoạt chất: IROPROTHIOLANE hoặc AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE

-- Trong giai đoạn bệnh tuyệt đối không bón phân ĐẠM. Có thể bón 5-7 kg KALI CLORUA cho 1000m2

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận