Cây rau muống bị thối rễ có khắc phục được không?

Trồng rau muống được 5 ngày, rau lên được 3cm thì bị thối rễ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

TS Tống Khiêm cho biết, rau muống bị thối rễ chủ yếu là do đất ruộng có nguồn nấm bệnh quá nhiều. Cách khắc phục cho vườn rau như sau:

+ Cần xử lí đất bằng vôi bột trước khi trồng

+ Cần tiêu hủy cây bệnh để tránh lây lan.

+ Phun/tưới thuốc có hoạt chất : xxxLAXY M 40 g/kg + MANCOZEB 640 g/kg hoặc HEXACONAZOLE 50g/l hoặc IPRODIONE (tỉ lệ tối thiểu là 96%) …Làm theo hướng dẫn trên bao bì sp.

Hợp tác với 3N/VTC16

Nên xem:   Nguyên nhân cây hoa hồng bị xoăn lá

Bài viết liên quan

Thêm bình luận