Cây na bị vàng lá thối rễ nên khắc phục ra sao?

200 gốc na có biểu hiện rụng lá, vàng lá, rễ cây đen có rễ đã chết. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

TS Đinh Văn Thành chẩn đoán cây bị bệnh vàng lá thối rễ. 

Biện pháp khắc phục như sau:

+ Cần bón phân đầy đủ và hợp lý, chú ý bổ sung MAGIE và VÔI. 

+ Bón PHÂN HỮU CƠ HOAI MỤC + nấm TRICHODERMA

+ Thường xuyên thu nhặt tàn dư, cây bệnh trong vườn mang đi tiêu hủy, thoát nước tốt nhằm tránh lây lan. 

+ Những cây mới chớm bệnh cần phun ngay một trong các thuốc sau: FOSETYL ALUMINIUM hoặc MANCOZEB + ME-TALAXYL hoặc PHOSPHOROUS  ACID hoặc  các thuốc gốc ĐỒNG

Hợp tác với 3N/VTC16

Rate this post
Nên xem:   Kỹ thuật trồng bưởi chiết

Bài viết liên quan

Thêm bình luận