Cây mít bị nứt thân, héo lá: Biện pháp khắc phục

3 mẫu mít trồng được 5 năm nhưng 1 năm nay cây có hiện tượng nứt thân, héo lá rồi chết. Đã dùng thuốc phun nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây mít bị nứt thân, héo lá

Nguyên nhân: Do thời tiết biến đổi không thuận lợi

Do nấm tấn công.

Cách khắc phục:

Thu gom cây chết tiêu hủy, đưa ra khỏi vườn

Sử dụng 1 trong các thuốc quét vào thân mới chớm bệnh hoặc chưa bị bệnh, phun vào thân cành:

DIFENOCONAZOLE

PROPICONAZOLE

DIMETHOMORPH

TEBUCONAZOLE

Hoặc thuốc đã hỗn hợp sẵn 1 trong 2 các hoạt chất.

Khắc phục cây mít bị nứt thân, héo lá

Nguyên nhân: Do thời tiết biến đổi không thuận lợi

Do nấm tấn công.

Cách khắc phục:

Thu gom cây chết tiêu hủy, đưa ra khỏi vườn

Sử dụng 1 trong các thuốc quét vào thân mới chớm bệnh hoặc chưa bị bệnh, phun vào thân cành:

DIFENOCONAZOLE

PROPICONAZOLE

DIMETHOMORPH

TEBUCONAZOLE

Hoặc thuốc đã hỗn hợp sẵn 1 trong 2 các hoạt chất.

Rate this post
Nên xem:   Biện pháp khắc phục cây nhãn bị rụng quả nhiều

Bài viết liên quan

Thêm bình luận